RSS novosti | zanimljivosti | mailing lista

Novogodišnji uspon na Željin 2014 - najava

"Eko klub Željin" je nestranačka, samostalna, nevladina, neprofitna organizacija čiji je cilj naučno, stručno istraživanje prirode, razvijanje ekološke svesti, rehabilitacija prirodnih pejzaža, zaštita celokupne životne sredine, ekološke kulturne akcije, rekreacija u prirodi, organizovanje naučnih skupova, tribina i predavanja.

Organizacija je osnovana početkom 2001. godine. Sarađujemo sa velikim brojem drugih organizacija na ispunjavanju zajedničkih ciljeva u domenima zaštite životne sredine. Okupljamo prijatelje prirode i sve ljude dobre volje u cilju očuvanja prirode, podizanja ekološke svesti i širenja prijateljstva.

Članovi Eko kluba redovno organizuju i učestvuju u akcijama očuvanja čovekove okoline kako na području matične opštine Aleksandrovac, tako i na drugim lokacijama. Takođe, Eko klub Željin ima dosta prijatelja (organizacija, ustanova i pojedinaca) sa kojima sarađuje u različitim zonama delovanja.

Eko klub Željin - Aleksandrovac, 2005-2013. godine
poslednja izmena 19.02.2016.