RSS novosti | zanimljivosti | mailing lista

Eko kamp 2008

Stiže i leto 2008. Sudeći po trenutnim temperaturama, biće veoma globalno toplo. Pa samim tim normalno je da se razmišlja o Eko kampu u Mitrovom Polju. Posle dužih pregovora i konsultacija (što u Moskvi, što u Atini) odlučili smo da se kamp održi u pereiodu od 18 - 23. jula 2008. godine, naravno u Mitrovom Polju.

O tačnoj lokaciji i ostalim uslovima biće obaveštenja pred sam kamp.

Do tada uživajte na moru, Egzitu..., ili ’de već.

Za organizatora:
Eko klub Željin i Planinarsko sportski smučarski klub Željin
Aleksandrovac

Eko klub Željin - Aleksandrovac, 2005-2013. godine
poslednja izmena 19.02.2016.